De scholen gaan (voor regio Zuid) bijna weer beginnen. We weten allemaal dat het een grote overstap is van de basisschool naar de middelbare school. Als brugklasser ga je van een, vaak lange, vaste vertrouwde omgeving naar een nieuwe grote school. Gezien de leeftijd is een brugklasser vol in ontwikkeling en om hen heen gebeurt ook van alles. Ook wat er in de klas gebeurd is allemaal nieuw.

Je maakt nieuwe vrienden, moet je plekje zien te vinden in de klas en je hebt te maken met een ander ritme/schema. Ook docenten gaan anders met je om waarbij ze je meer aan zullen spreken op je zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Maar laten we niet vergeten dat er ook heel veel veranderd voor de ouders.

Uw kind naar de middelbare school

Dat je kind een nieuwe fase is ingegaan is voor ouders vaak ook spannend en uitdagend. Waar het kind zelf te maken heeft met wennen aan de nieuwe situatie, wat zeker in de eerste periode vermoeidheid met zich meebrengt, is het voor de ouders ook een ervaring om zelf mee om te gaan en daarnaast steun en betrokkenheid te bieden aan het kind. Belangrijk is dat dit in een gezonde mate getoond wordt en niet doorslaat in of aan de ene kant bemoeizucht (wat snel zo ervaren wordt door een puberende zoon of dochter) of aan de andere kant het teveel loslaten en bieden van vrijheid. Ondanks de natuurlijke behoefte aan meer zelfstandigheid bij het kind, is het juist fijn dat er door de ouders thuis nog wel enige mate van controle is en er duidelijke afspraken bestaan over afspreken met vrienden en het gebruik van afleidende zaken zoals computer, televisie en de mobiele telefoon.

Hoe kan je je kind helpen bij de overgang naar de middelbare school?

Ben je als ouder bewust dat je jouw kind kan steunen door interesse te tonen in zijn/haar verhalen over school in het algemeen en niet alleen met betrekking tot het geleerde en het huiswerk. Probeer sowieso niet teveel bovenop het huiswerk te zitten, maar zorg wel dat de randvoorwaarden goed zijn voor een kind om dit goed te kunnen uitvoeren, door een opgeruimde, rustige werkplek te creëren en duidelijk te maken dat je altijd bereid bent te helpen of mee te denken hoe je kind geholpen kan worden. Ben je daarnaast bewust dat het goed is om je kind voldoende de ruimte te bieden om zelf aan zijn/haar huiswerk te gaan en hem/haar hierin niet constant te pushen. Ook is het goed om wat mee te gaan in beleefwereld van de puber waarbij hij/zij snel drukte en vermoeidheid kan ervaren en ben bijvoorbeeld gereserveerd in het vragen om andere klusjes in en om het huis te doen of juist hem/haar te verleiden tot gezellige andere bezigheden.

Studiebegeleiding?

Wanneer iedereen zijn draai wat gevonden heeft, dan kunnen hier natuurlijk altijd goede, nieuwe afspraken over gemaakt worden. Ook wanneer je merkt dat het voor je kind, met of zonder je aanwezigheid ’s middags na school thuis, lastig is om aan het werk te gaan, kan studiebegeleiding buitenshuis eventueel een goede oplossing zijn. Schoolse zaken worden dan zoveel mogelijk meteen na school in een andere setting opgepakt, waarbij het kind leert hoe dit te doen en zijn/haar verantwoordelijkheid leert te nemen en thuis is dan de plek voor andere ontspannen zaken.

Het houden van contact op de middelbare school

Mocht u zich als ouder zorgen maken over uw kind op sociaal gebied, het meekomen met het schoolniveau of een specifiek vak, probeer dit dan in een zo vroeg stadium rustig te bespreken met zowel uw zoon als dochter zelf als ook met de mentor van de school. Waar u eerder waarschijnlijk nog wat vaker het schoolplein van de basisschool op kwam, zult u nu eerder via de e-mail of telefonisch contact zoeken. Laat u zich hier niet door weerhouden, want hoe eerder uw twijfel en of onzekerheid uitgesproken is, hoe fijner voor iedereen.

Verder succes met wennen en geniet er ook van!

© Nationale Onderwijsgids / Maltha Studiecoaching