Overgewicht is een gevaar voor de gezondheid, ook bij kinderen. In augustus 2010 riep de Gezond-heidsraad in haar advies "Voor dik en dun" op tot meer onderzoek naar de risicofactoren van overgewicht bij kinderen. Hoe denken kinderen zelf over overgewicht, voeding en gezondheid?

Intomart GfK hield een onderzoek naar kennis, houding en gedrag onder 1.000 kinderen tussen de 8 en 12 jaar.

Op basis van lengte, gewicht en leeftijd is voor elk kind een body mass index berekend en vergeleken met de normen van het Voedingscentrum. In Nederland blijkt ruim 1 op de 6 kinderen te dik. Kinderen met overgewicht komen in alle sociale klassen voor, maar in de lagere sociale klasse hebben bijna twee maal zoveel kinderen overgewicht als in de hogere sociale klasse.

Bijna 4 op de 10 kinderen, vooral meisjes, vinden zichzelf wel eens te dik. Van de kinderen met over-gewicht vinden 8 op de 10 zichzelf te dik (21% zegt zich heel vaak te dik te vinden, 60% vindt dat soms). Van de kinderen die geen overgewicht hebben, vindt 29% zichzelf te dik (2% heel vaak, 27% soms).

Kinderen met overgewicht kijken meer televisie dan hun leeftijdsgenootjes. Bij kinderen met overgewicht kijkt 39% meer dan 14 uur per week televisie (zelfinschatting), bij de andere kinderen is dat 24%.

Gezonde voeding en ontbijt
31% van de kinderen geeft aan gezonde voeding heel belangrijk te vinden en nog eens 61% vindt gezonde voeding een beetje belangrijk. Meisjes vinden het vaker belangrijk om gezond te eten dan jongens.

Het blijkt lastig om in te schatten voor kinderen of ze zelf gezond eten. Vrijwel alle kinderen (97%) zijn van mening net zo gezond of zelfs gezonder te eten dan hun klasgenootjes.

Ruim 9 van de 10 kinderen ontbijten 's ochtends altijd.