Kinderen willen de wereld ontdekken. Leren lopen en fietsen. Naar buiten gaan, kijken wat er gebeurt op straat en samen spelen met vriendjes. Ze nemen deel aan het verkeer. Om dit in goede banen te leiden, doen Peuterspeelzaal de Springplank/Landstede en Basisschool de Zevensprong in Dronten mee aan het landelijke project JONGleren in het verkeer. Zij zijn hiervoor benaderd door de gemeente Dronten.

"JONGleren in het verkeer" is een educatief verkeersproject, speciaal ontwikkeld voor kinderen van nul tot en met zes jaar. Het project biedt handvatten om een goede verkeersopvoeding en educatie van babys, peuters én hun ouders te organiseren.

Leidsters, ouders, verzorgers en de kinderen zelf beleven wat veilig bewegen in het verkeer inhoudt. De kern van het programma bestaat uit een themaweek over verkeer op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en een informatiebijeenkomst voor ouders.

Enerzijds worden ouders van jonge kinderen voorgelicht over een aantal thema's. Ze leren hoe een kind zich ontwikkelt in relatie tot verkeersopvoeding. Ze krijgen inzicht in de gevaren van het verkeer en onveilige situaties, en in hun eigen voorbeeldfunctie.

Het veilig vervoer van jonge kinderen te voet, op de fiets en in de auto komt aan de orde, evenals de wijze waarop gewenst gedrag gestimuleerd kan worden. Anderzijds worden leidsters van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven begeleid bij de verkeersopvoeding en educatie aan jonge kinderen.

Hoe ziet het eruit?
Peuterspeelzaal De Springplank/Landstede en basisschool de Zevensprong in Dronten nemen deel aan dit project, dat op 20 september van start gaat. Daartoe wordt het gebouw aangekleed met bijvoorbeeld een zebrapad op de vloer in de gang en andere verkeerselementen en er worden verkeerskisten gebruikt.

Met prentenboeken over verkeer, verkleedkleding, posters, verkeersmaterialen zoals een houten baan met auto's en een stoplicht voor in de gymzaal, een cd met liedjes rondom verkeer en een ideeënboek met het thema verkeer. Tot aan de herfstvakantie is verkeer hét thema op school en in de peuterspeelzaal en op 11 oktober is er een ouderbijeenkomst over het project.

© Nationale Onderwijsgids