Het Sterrenschoolconcept heeft vijf uitgangspunten. De school is het hele jaar open: ouders kunnen zelf kiezen of ze hun kind vier of vijf dagen per week naar school laten gaan. Ook vakanties en vrije dagen kunnen, binnen grenzen, zelf worden gekozen.

Eén adres voor alle kinderdiensten vanaf nul jaar: van crêche voor de kleinsten, via primair onderwijs en kinderopvang tot een overgang naar het voortgezet onderwijs. Overigens is opvang van de allerkleinsten bij de Sterrenschool Apeldoorn nog niet mogelijk.

Maatwerk voor ieder kind: kinderen verschillen van elkaar in tempo, leerstijl en oefenen. Daarom werkt de Sterrenschool met individuele leerlijnen en e-learning (computer). Rekenen, taal en lezen: de nadruk ligt op rekenen, taal en lezen. Ook voor creatieve vakken is ruimte. Daarnaast veel sport en spelen.

Binding met de buurt: de Sterrenschool heeft een binding met de buurt. Faciliteiten van de school staan open voor gebruik door buurtbewoners.

Overigens kan iedere school zelf invulling geven aan het concept. www.sterrenschoolapeldoorn.nl

Bron: de Stentor