Per 1 augustus is in de vernieuwde kerndoelen voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs een verwijzing naar de Canon van Nederland opgenomen en wordt de verwijzing naar de canon in de kerndoelen voor het speciaal onderwijs gewijzigd, zo meldt de PO-raad.

De Canon van Nederland omvat historische en culturele onderwerpen die door scholen in het (geschiedenis)onderwijs gebruikt worden. In de wet is vastgelegd dat de 50 vensters van de Canon in het onderwijs als uitgangspunt moeten dienen ter illustratie en uitwerking van de tien tijdvakken. De vensters vormen dus een verbijzondering van de tijdvakken.

De benoeming van de vensters als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken brengt mee dat van scholen gevraagd wordt dat zij inzichtelijk kunnen maken dat in hun onderwijsaanbod - desgewenst ook buiten het geschiedenisonderwijs - de vensters geïntegreerd zijn in de behandeling van de tijdvakken.

Het is echter niet zo dat alle 50 vensters van de Canon behandeld dienen te worden in het onderwijs. Scholen kunnen dus eigen accenten (blijven) aanbrengen in het (geschiedenis)onderwijs. Door de verwijzing naar de Canon wordt echter gewaarborgd dat een gedeelde kennis van de Nederlandse geschiedenis ontstaat.

De 50 vensters van de canon zijn terug te vinden op de website www.entoen.nu en worden periodiek vastgesteld door een onafhankelijke commissie.