Basisschoolleerlingen uit Meedhuizen krijgen hun gymles voorlopig in een café, zo meldt het Dagblad van het Noorden. De gymzaal in het Groningse dorp voldoet niet meer aan de wettelijke (veiligheids-) eisen.

Het gaat om een tijdelijke noodoplossing waarover de gemeente Delfzijl overeenstemming heeft bereikt met de stichting Marenland, die de directie over de Meedhuizer school voert.

De groepen 4 tot en met 8 wijken uit naar de gymzaal in het nabij gelegen Wagenborgen, maar voor de groepen 1 tot en 3 is er voorlopig een zaal gereserveerd in café Lanting in het dorp.

Door het schoolbestuur en de gemeente wordt momenteel onderzocht of er middelen of sponsoren gevonden kunnen worden om de gymzaal op te knappen. Onlangs werd er al actie gevoerd in Meedhuizen om de gymzaal open te houden.

© Nationale Onderwijsgids