Normal_rotterdam-netherlands-cityscape-and-erasmus-bridge-2023-11-27-05-20-33-utc

Vergeleken met Den Haag, Amsterdam en Utrecht scoort Rotterdam hoog op het gebied van spijbelen. Dit omvat meldingen van meer dan 16 uur afwezigheid in vier weken, vervolgmeldingen bij aanhoudend verzuim, en meldingen van luxe verzuim waarbij een leerling zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties op vakantie gaat. Onderwijswethouder Said Kasmi benadrukt dat onmiddellijke actie nodig is, omdat verzuim een symptoom is van onderliggende problemen en een voorbode kan zijn van een zich verergerende situatie. Dit meldt Dagblad 010.

De meeste verzuimmeldingen komen uit het voortgezet onderwijs, gevolgd door het mbo. Het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs rapporteren aanzienlijk minder meldingen. Kasmi maakt duidelijk dat verzuim onder alle groepen leerlingen voorkomt. "Wij mogen geen verbanden leggen tussen de verzuimgegevens en culturele en sociaaleconomische achtergrond, laat staan afkomst," antwoordde hij op vragen van Leefbaar-raadslid Simon Ceulemans.

Verschillende vormen van verzuim

Er bestaan verschillende vormen van verzuim, waaronder schoolweigering, waarbij een leerling vanwege emotionele stress, angst, depressie of onverklaarbare fysieke symptomen niet naar school wil gaan. In deze gevallen wordt de leerling vaak ziek gemeld. Daarnaast komt schoolonthouding voor, waarbij ouders een leerling thuis houden en niet naar school laten gaan, en uitsluiting van de schoolgang, een besluit van de school zelf.

Wettelijke verantwoordelijkheden

Kasmi wijst erop dat ouders of verzorgers strafbaar zijn als zij hun kind thuis houden zonder geldige reden. Ook scholen hebben wettelijke verplichtingen. Ze moeten de afwezigheid van leerlingen registreren in een verzuimregistratiesysteem en actie ondernemen als een leerling verzuimt.

De wethouder benadrukt de noodzaak van gezamenlijke inspanningen om het spijbelprobleem aan te pakken en te voorkomen dat het escaleert.