Normal_childcare-loving-mother-feeding-her-cute-baby-gir-2023-11-27-05-09-01-utc

Vanaf 1 juli 2024 is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor de kinderopvang ook geldig voor onderwijsprofessionals die in het primair onderwijs werken. Dit betekent dat een aparte VOG voor het primair onderwijs niet langer nodig is, wat zowel scholen als medewerkers tijd en geld zal besparen. Deze wijziging is aangekondigd door de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, samen met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in de brief "Stand van zaken rond de Verklaring Omtrent het Gedrag in het primair en voortgezet onderwijs" aan de Tweede Kamer. Dit meldt Rijksoverheid.

Tot nu toe moesten medewerkers die zowel in de kinderopvang als in het primair onderwijs werken, twee aparte VOG's aanvragen. Dit bracht extra administratieve en financiële lasten met zich mee. Echter, het screeningsprofiel van een VOG-kinderopvang is minstens zo streng als dat van een VOG-onderwijs, waardoor de dubbele aanvraag overbodig is geworden.

Voorwaarden voor gebruik

Vanaf 1 juli 2024 kunnen onderwijsprofessionals een VOG-kinderopvang gebruiken in het primair onderwijs, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De betreffende basisschool moet instemmen met het gebruik van alleen een VOG-kinderopvang.
  • De VOG-kinderopvang mag bij de start van het werk niet ouder zijn dan zes maanden.
  • Voor overblijfkrachten geldt dat de VOG-kinderopvang bij aanvang van het werk niet ouder mag zijn dan twee maanden.

Deze maatregel is een stap richting het verminderen van de administratieve druk op scholen en onderwijsprofessionals, terwijl de veiligheid en integriteit binnen het onderwijs gewaarborgd blijven.