Scholen kunnen schoolreisjes niet meer zelf betalen en vragen hulp bij steunfonds

Steeds meer basisscholen kunnen de schoolreisjes voor hun leerlingen niet meer zelf betalen. Dit schooljaar hebben al bijna 1800 scholen hulp gevraagd bij het Jeugdeducatiefonds. Dat meldt de NOS. 

Scholen betalen de schoolreisjes normaal gesproken uit de bijdragen die ze vrijwillig van ouders ontvangen. Ook wel de vrijwillige ouderbijdrage genoemd. Scholen lopen nu vaak deze financiering mis, omdat steeds meer gezinnen die bijdrage niet meer kunnen of willen betalen. Daarbij komt ook nog dat schoolreisjes over het algemeen duurder zijn geworden.

Gratis schoolmaaltijden 

Het Jeugdeducatiefonds geeft scholen geld voor verschillende doelen, zoals bijvoorbeeld gratis maaltijden voor kinderen die thuis te weinig geld hebben voor een ontbijt.

Aanvragen van scholen 

Het fonds kreeg dit schooljaar 1789 aanvragen binnen van scholen die geld nodig hadden voor hun schoolreisjes. Vorig schooljaar waren dat er nog 1320 en in 2022 waren het nog 662 aanvragen.

Scholen vragen vaker geld bij het Jeugdeducatiefonds voor het financieren van bijvoorbeeld schoolkampen voor groep acht. Dit schooljaar heeft het fonds ongeveer drie miljoen euro uitgegeven aan schoolreisjes en -kampen.

Zorgelijke ontwikkeling 

Dat zoveel scholen hulp kunnen krijgen vanuit het fonds is volgens directeur Hans Spekman een zorgelijke ontwikkeling. “Ouders hebben kennelijk geen geld meer om een schoolreis te betalen.” Een schoolreis of -kamp is niet alleen voor de lol, kinderen leren er ook heel veel van, zo stelt Spekman.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk