De vereniging Het Groene Hart van Nederwetten (NB) heeft een verzoek om voorlopige voorziening tegen het plaatsen van de tijdelijke noodlokalen van basisschool St. Jozef bij de rechtbank ingediend. De vereniging wil niet dat de noodlokalen op het parkeerterrein aan de Koppeldreef worden geplaatst.

De vereniging wil voorkomen dat door het plaatsen van de noodlokalen, de bouw van de multifunctionele accommodatie aan de Koppel doorgaat en niet meer terug te draaien is. Een voorlopige voorziening biedt de vereniging de mogelijkheid om de start van de bouw van de noodlokalen op te laten schorten tot een later moment.

De vereniging verwees in de zitting naar de beroepsprocedures die zij tegen de bouwvergunning van de noodlokalen, de multifunctionele accommodatie en de sloop van de huidige basisschool heeft ingediend. Zij wil dat de rechter eerst in deze beroepszaken uitspraak doet, voordat de noodlokalen worden geplaatst.

Na het horen van de diverse belangen, constateerde de rechter dat de vereniging geen probleem heeft met het plaatsen van de noodlokalen an sich en de locatie waar deze komen. Inhoudelijk verwijst de vereniging naar de beroepsprocedure tegen de bouwvergunning voor de multifunctionele accommodatie. De rechter wees de vereniging er echter op dat het hier om verschillende juridische procedures gaat, die afzonderlijk van elkaar behandeld moeten worden.

Na een schorsing van de zitting besloot de vereniging haar verzoek en haar beroep tegen de tijdelijke huisvesting in te trekken. De leerlingen van de basisschool kunnen dus het nieuwe schooljaar in de noodlokalen van start gaan.

(Nieuwsbank.nl)