Gratis menstruatieproducten op scholen in Rotterdam

Rotterdam zorgt voor gratis menstruatieproducten op alle scholen in de stad. Dat doen ze in samenwerking met het Armoedefonds. Leerlingen van 215 basisscholen en 80 middelbare scholen hoeven nu geen lessen meer te missen omdat ze ongesteld zijn. Dat meldt De Havenloods.

Basisschool De Parel in Beverwaard kreeg maandag 25 maart het eerste menstruatiepakket uit handen van wethouders Kasmi (Onderwijs) en Mohamed-Hoesein (Armoedebestrijding).  “Een leerling die zich niet de aanschaf van menstruatieproducten kan veroorloven en om die reden verzuimt behoort nu tot de verleden tijd”, zo stelt Kasmi.

Aanpakken van menstruatiearmoede 

De kosten voor het programma gratis menstruatieproducten voor scholen bedragen 82.000 euro per jaar. Door menstruatieproducten op scholen gratis beschikbaar te stellen zet het Armoedefonds een belangrijke stap bij het aanpakken van menstruatiearmoede. “Ook bevorderen we zo eerlijke kansen voor alle leerlingen”, aldus Penny van Laarhoven, van Stichting Armoedefonds.

Ruim 2.100 leerlingen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs hebben in Rotterdam geen geld om menstruatieproducten aan te schaffen. Daardoor mist een deel van de leerlingen een aantal dagen school. Schoolprestaties lijden hier ook onder.

Geen lessen meer missen 

Menstruatieproducten op de toiletten van scholen een standaard onderdeel maken zorgt er ook voor dat leerlingen geen lessen meer hoeven te missen. Of dat de leerlingen toiletpapier gebruiken of zelf het hergebruiken van maandverband.

Het menstruatie informatieboekje 

Scholen kunnen bij het Armoedefonds ook ‘Het menstruatie informatieboekje’ aanvragen. Dit boekje is gericht op leerlingen van groep7/8 van de basisschool en voor leerlingen uit de brugklas. Het boekje helpt ook om menstruatie bespreekbaar te maken. Leerlingen hoeven zich namelijk niet te schamen en het maakt het voor hen gemakkelijk om hulp te vragen.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk