Gemert-Bakel investeert tientallen miljoenen in onderwijs

Tot 2040 zal Gemert-Bakel ruim 70 miljoen euro uittrekken. Dit doet de gemeente om het schoolklimaat gezond te houden. Het grootste gedeelte van al die miljoenen is bedoeld voor onder andere nieuwbouw en renovatie van scholen binnen de gemeente Gemert-Bakel, aldus het Gemerts Nieuwsblad.

De gemeente Gemert-Bakel telt in totaal veertien scholen, daarvan zijn dertien scholen voor basisonderwijs, waarvan één school voor speciaal onderwijs. Het Commanderij College zit ook gevestigd in de gemeente en telt daar twee locaties voor middelbaar onderwijs. Wilmie Steeghs (Onderwijswethouder) wil er alles aan doen om deze scholen te behouden. En daarom is het plan voor al die miljoenen opgesteld. Steeghs zelf is maar wat blij met dit plan: “Ik ben hier heel blij mee. Dit is een uitstekende basis voor ons beleid in de komende jaren. Het is tot stand gekomen in overleg met de schoolbesturen, dus het wordt ook door het onderwijs zelf gedragen.” 

Commanderij College  

Een belangrijk deel van het plan is verbonden aan het Commanderij College. Er wordt namelijk gekeken naar nieuwbouw mogelijkheden voor deze vestiging. De gemeente zal voor de totale realisatie van dit project 39 miljoen uit de kast trekken. Daarvan is 28,5 miljoen bestemd voor de realisering van de school zelf. Nog 6,5 miljoen voor planvoorbereiding. En voor de resterende 4 miljoen is nog geen plan gemaakt.

Het basisonderwijs

Voor het in leven houden van basisonderwijs heeft de gemeente 31 miljoen gereserveerd. Steeghs geeft aan dat Doonheide daarbij het belangrijkst is. De nieuwbouw binnen dit gedeelte van de gemeente vraagt om passende en nieuwe onderwijsvoorziening. Het doel is om een duo-school te creëren. Om dit plan te realiseren is er 10 miljoen euro gereserveerd.  Met de zes miljoen euro voor de renovatie van Jenaplanschool De Pandelaar, komt de investering in Gemert Noord uit op 16 miljoen euro.

De gemeente zet ook geld opzij voor Kindcentrum De Berglaren, obs ’t Einder en de Petrus Dondersschool. Bij deze instellingen wordt ook gekeken naar de mogelijkheden wat betreft renovatie en nieuwbouw. Voor ‘t Einder is 4 miljoen euro gereserveerd en voor de Petrus Dondersschool 5 miljoen euro. En de nieuwbouw van De Berglaren gaat de gemeente 6,5 miljoen euro kosten naar verwachting.

Door: Nationale Onderwijsgids / Parris Fokkema