Kinderen met veel groen op school hebben minder last van angsten

Uit een 9-jarig onderzoek onder ruim 500 Spaanse kinderen blijkt dat zij minder last hebben van angstklachten als ze op een groene school zitten. Op plekken met meer groen zijn er aantoonbaar lagere niveaus van angst bij kinderen. Blootstelling aan groen op school én thuis kan onderdeel zijn van preventief beleid om de mentale gezondheid van kinderen te verbeteren. Dit meldt het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). 

Hoewel er geen direct verband is tussen groen en minder angstklachten, denken ze wel dat kinderen op groene scholen en met huizen in groene omgevingen, minder stress ervaren. Ze spelen vaker buiten en krijgen meer bewegen. Ook kan een reden zijn dat ze minder tijd op een schermpje doorbrengen. Een ander vermoeden is dat kinderen die veel buiten zijn zonder ouderlijk toezicht vaker riskant spel aandurven, waardoor hun gevoelens van autonomie groeien en ze meer zelfvertrouwen opbouwen.

Pedagogisch effect telt nog weinig mee bij ruimtelijke ordening

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) stelt dat eerder onderzoek ook heeft aangetoond dat natuur een grote pedagogische waarde heeft. Het is volgens de organisatie jammer dat deze overweging nog weinig is terug te vinden in besluiten over ruimtelijke ordening. “Het pedagogisch effect op de ontwikkeling van kinderen telt nog weinig mee en dat is jammer. Het zou goed zijn als beleidsmakers daar meer oog voor hebben.”

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky