D66 wil het aantal noodlokalen voor het basisonderwijs in Breda terugbrengen, zo meldt de website BredaVandaag.nl. In 2008 maakten maakten 24 van de 43 basisscholen in de Brabantse stad gebruik van 120 noodlokalen.

De D66-fractie wil van het College van Burgemeester en Wethouders weten wat de stand van zaken per 1 juli van dit jaar was. Volgens de Democraten in Breda is kwalitatief hoogwaardige onderwijshuisvesting van het hoogste belang en ze willen van het college weten hoe lang de noodlokalen nog nodig zijn.

'Noodlokalen kunnen nodig zijn", schrijft D66. 'In het geval van basisschool de Zandberg kunnen wij ons vinden in een tijdelijke uitbreiding, maar niet zonder een helder perspectief op een oplossing'.

© Nationale Onderwijsgids