Vandaag wordt in Breda een manifest gepresenteerd, waarin tien basisscholen de ambitie kenbaar maken binnen tien jaar uit te groeien tot topscholen, zo meldt BN/De Stem. Het Basisonderwijs Breda ondersteunt hiermee de ambitie om het Nederlandse primair onderwijs in 2020 tot de top 5 van de internationale ranglijst van kenniseconomieën te laten behoren.

Het 10-jaren plan behelst vijf punten: Breda kent straks geen zwakke of zeer zwakker scholen, leerlingen presteren minimaal naar hun kunnen, de aansluiting met het voorgezet onderwijs moet beter, de kernvakken Nederlandse taal en rekenen moeten naar een hoger niveau en alle scholen hanteren een zelfde kwaliteitszorgsysteem.

Talentontwikkeling komt daarnaast centraal te staan in de scholen. Het manifest is het resultaat van onderling overleg georganiseerd vanuit het in mei 2010 opgerichte Bestuurlijk Overleg Breda.

© Nationale Onderwijsgids