Middelbare school kiezen? Daar hebben leerlingen nu twee maanden de tijd voor

Leerlingen uit groep acht van de basisschool hebben minimaal zestig dagen de tijd om te bedenken naar welke middelbare school zij willen. Dat staat in de VO Gids. Daarin staat alle informatie met betrekking op de doorstroomtoets en de centrale aanmeldweek. Dat meldt VOS/Abb. 

De centrale aanmeldweek voor het voortgezet onderwijs, die vanaf dit schooljaar geldt, zorgt niet voor een aanpassing van de open dagen. Dit schooljaar blijven de open dagen in januari en februari. Een klein deel van de middelbare scholen houdt in november een open dag. Leerlingen kunnen zich in november zonder schooladvies oriënteren op een middelbare school naar keuze.

Doorstroomtoets 

Vanaf dit schooljaar heet de eindtoets in groep acht officieel doorstroomtoets. Volgens het ministerie van OCW geeft deze term aan dat het niet het einde is van de ontwikkeling van de leerling in kwestie. De toets is een onderdeel van de doorstroom van het primair naar het voortgezet onderwijs.

Scholen hebben de keuze uit verschillende digitale doorstroomtoetsen. De digitale variant wordt afgenomen tussen 29 januari en 18 februari. De papieren doorstroomtoets wordt afgenomen op 6 en 7 februari.

Schooladvies 

Leerlingen krijgen hun schooladvies uiterlijk op 31 januari. De centrale aanmeldweek voor de middelbare school is van 25 tot en met 31 maart. Leerlingen hebben dus minimaal 60 dagen de tijd om uit te zoeken bij welke middelbare school ze zich aanmelden.

Kortere periode 

De periode tussen het afnemen van de doorstroomtoets en het moment van aanmelden bij de middelbare school is vanaf dit schooljaar korter dan vroeger. Het is de bedoeling dat ieder kind nu evenveel kansen heeft. 

De centrale aanmeldweek geldt overigens niet voor leerlingen uit het primair onderwijs, speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs die de stap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk