Bibliotheek op school is er voor het leesplezier van alle leerlingen

Het uitgangspunt van het programma de Bibliotheek op school (dBos) is ‘Lezers worden gemaakt, niet geboren.’ Alle 60 BOOR basisscholen in Rotterdam doen mee aan het programma. Dat meldt De Havenloods. 

De scholen krijgen tijdens het programma toegang tot een diverse collectie boeken voor de schoolbibliotheek. Ook krijgen ze ondersteuning en advies van een leesconsulent.

Lezen en leesplezier stimuleren 

De BOOR scholen in het basisonderwijs kunnen al sinds 2021 deelnemen aan het programma om het lezen en leesplezier te stimuleren. De leesconsulent van de bibliotheek organiseert ook activiteiten voor leerkrachten, leerlingen en ouders zoals leesgesprekken of het bezoek van schrijvers of dichters. De leerkrachten worden ook getraind door de leesconsulent.

Schoolbibliotheek 

Iedere BOOR school in Rotterdam heeft via dit programma toegang tot een actuele en uitgebreide schoolbibliotheek. Want toegang tot boeken is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend.

Intensieve samenwerking 

Vijf basisscholen hebben voor een intensieve samenwerking met de bibliotheek gekozen. Ze gaan een samenwerking aan voor drie jaar. De school en de bibliotheek bouwen zo samen aan de ideale leescultuur.

Leerlingen werden tijdens de start van de samenwerking voorgelezen door bestuurders Renata Voss en Bob de Baedts. Beide bestuurders lazen voor uit het boek ‘Mijn huis is jouw huis’ van Yvonne Jagtenberg.. Dit was ook meteen het prentenboek van de Kinderboekenweek.

Voss, voorzitter college van bestuur stichting BOOR, vindt opgroeien tussen de mooiste kinderboeken op school en thuis iets dat je ieder kind wil toewensen. ‘Deze samenwerking bevordert de toegang tot boeken en draagt bij aan het versterken van de basisvaardigheden van onze leerlingen.”

Stichting BOOR 

Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. Dat zijn in totaal 75 scholen. Dagelijks wordt er ongeveer aan 30.000 leerlingen wordt lesgegeven.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk