Uitgaven extern personeel in basis- en voortgezet onderwijs nemen toe

Uit berekeningen van het Onderwijsblad en een brief die door de Onderwijsministers Mariëlle Paul en Robbert Dijkgraaf naar de Tweede Kamer werd verzonden, blijkt dat de uitgaven aan extern personeel in het basis- en voortgezet onderwijs enorm zijn toegenomen. Dit meldt de AOb.

In 2022 gaven scholen in het primair en voortgezet onderwijs 200 miljoen euro meer uit aan extern personeel dan de jaren ervoor. Hierdoor kwamen de uitgaven aan ingehuurd personeel in 2022 uit op 873 miljoen euro. Dit terwijl de kosten in 2021 687 miljoen euro bedragen. De stijging van 27 procent in de kosten van extern ingehuurd personeel in het onderwijs is bijzonder te noemen, aangezien recentelijk bekend werd gemaakt dat de financiële buffers in het onderwijs alleen maar toenemen.

Door: Nationale Onderwijsgids / Fleur Zomer