Hoe kunnen scholen het beste omgaan met vragen over gebeurtenissen Israël?

Berichten over de bloedige gebeurtenissen in Israël en de Gazastrook bereiken ook de schoollokalen. "Het conflict kan heel verschillende reacties oproepen bij leerlingen en tot spanning leiden in de klas", constateert de PO-Raad, de sectorvereniging voor het primair onderwijs.

De organisatie verwijst scholen daarom naar "handvatten" om met het conflict om te gaan, zoals bijvoorbeeld van de Stichting School & Veiligheid. "Heftige uitspraken die kwetsen, uitsluiten, discrimineren, haat zaaien of oproepen tot geweld moet je begrenzen. Je wilt het er met de leerlingen over hebben hoe ze erover denken, maar wel op een respectvolle manier. Blijf dus nieuwsgierig naar de denkwereld van de leerlingen, en corrigeer op heftige taal", houdt de stichting de leerkrachten voor.

Sommige scholen zijn al druk bezig met het onderwerp. De koepel van vijftien scholen voor middelbaar onderwijs in midden-Nederland NUOVO bijvoorbeeld pakt de kwestie actief op in de klassen. Hoe, hangt af van het type opleiding, want NUOVO voorziet in al het voortgezet onderwijs, van vmbo tot gym. De leerlingenpopulaties verschillen ook nog eens sterk qua herkomst.

Kinderen met een migratieachtergrond 

Zo zijn er scholen met vooral kinderen van oorspronkelijk Nederlandse afkomst, maar ook opleidingen met veel kinderen met een migratieachtergrond. Tevens zijn er klassen met zowel leerlingen die "een connectie" hebben met Israël als kinderen met een relatie met de Palestijnen, aldus Bram Donkers, de woordvoerder van de koepel.

Nog nergens spanningen 

De gewelddadigheden roepen zeker emoties op bij sommige leerlingen, maar er zijn nog nergens echte spanningen gesignaleerd, zegt Donkers. Volgens hem is het "soms lastig" voor de onderwijzenden om de kwestie op de juiste afstand aan te snijden, "maar onze leraren proberen het op een goede manier in de les mee te nemen."

NUOVO-school Academie Tien 

De NUOVO-school Academie Tien in Utrecht is een innovatieve opleiding die altijd al zoveel mogelijk inspeelt op de actualiteit. De lessen worden daar zelfs mede door het nieuws bepaald. Bij NUOVO, met 1400 medewerkers en 12.000 leerlingen, hoeven de leerkrachten het nieuwe geweld in het Midden-oosten niet helemaal op eigen houtje aan te snijden. De koepel beschikt al langer over een team van specialisten in het aankaarten van gevoelige actuele onderwerpen, die op alle aangesloten scholen kunnen bijspringen.

Door: ANP