Eén op de zes scholen in Nederland start met schoolmaaltijden voor leerlingen

1302 scholen in het basis-en voortgezet onderwijs beginnen met het uitgeven van gratis schoolmaaltijden voor leerlingen. Dit betekent dat 1 op de 6 scholen in Nederland maaltijden verzorgt, omdat kinderen regelmatig met een lege maag naar school gaan. Door het schoolmaaltijdenprogramma krijgen duizenden leerlingen een gratis maaltijd via het Jeugdeducatiefonds of een boodschappenkaart, verzorgd door het Rode Kruis. Voor het programma stelde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 100 miljoen euro beschikbaar. Leerlingen bij wie het niet vanzelfsprekend is dat de koelkast goed is gevuld, krijgen zo een maaltijd. Dat meldt het Rode Kruis. 

Sinds eind maart kunnen scholen zich aanmelden voor het programma Schoolmaaltijden. Scholen komen in aanmerking voor het programma als minstens 30 procent van de leerlingen uit een gezin komt met een relatief laag inkomen.

Scholen kiezen zelf hoe ze leerlingen een gratis schoolmaaltijd aanbieden. Twee derde van de scholen kiest voor een gratis maaltijd op school, waarbij de school 9 euro per leerling per week krijgt en zelf een maaltijd verzorgt. Scholen zijn hierin vrij hoe zij dit organiseren. Sommige scholen kiezen ervoorom een lunch of ontbijt te verzorgen met vrijwilligers, andere werken samen met lokale ondernemers.

Ambitie 

Hans Spekman, directeur Jeugdeducatiefonds: “We zijn blij met het programma, voldoende eten is een basisvoorwaarde voor leren. Maar onze ambitie reikt verder. Dat alle kinderen een bed hebben, of muziekles kunnen volgen. We willen als Jeugdeducatiefonds daarom graag veel tijd, geld en energie om te werken aan gelijke kansen voor alle kinderen en dat gaat niet op een lege maag.”

Boodschappenkaart 

Een derde van de scholen kiest voor een maaltijd thuis, in de vorm van een boodschappenkaart ter waarde van 11 euro per kind per week. Op scholen waar gebruik wordt gemaakt van de boodschappenkaart benaderen de scholen zelf de ouders of verzorgers van de leerlingen, met hulp van het Rode Kruis. De eerste kaarten zijn al uitgedeeld. Inmiddels hebben zo’n 3.000 leerlingen een boodschappenkaart ontvangen.

Heleen van den Berg, plaatsvervangend directeur Nationale Hulp bij het Rode Kruis: “We horen van ouders dat ze geen geld hebben om fruit voor hun kinderen te kopen, terwijl de kinderen verplicht zijn dat mee te nemen naar school. De boodschappenkaart helpt hierbij, ook omdat mensen zelf kunnen kiezen wat hun kind nodig heeft. Of het nu fruit is of een warme, voedzame maaltijd.”

Zuid-Holland en Noord-Holland 

Het grootste deel van de deelnemende scholen komt uit Zuid-Holland (387) en Noord-Holland (238). In die provincies zijn ook de meeste scholen die aan de voorwaarden voor het programma Schoolmaaltijden voldoen.

Door: Nationale Onderwijsgids