De Jonge: 'Schooldakrevolutie krijgt volgend jaar nog één keer subsidie'

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft aangegeven dat de subsidie voor de Stichting Schooldakrevolutie wordt afgebouwd. Volgend jaar krijgt de stichting voor de laatste keer subsidie. Dat meldt Solarmagazine.  

De subsidie wordt afgebouwd, omdat de markt en ook Stichting Schooldakrevolutie zich inmiddels verder hebben ontwikkeld. De afspraak is dan ook dat de stichting vanaf 2025 zelfstandig verder gaat. 

Maatschappelijk Vastgoed 

De Jonge wijst erop dat het rijk via het ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed zelf ondersteuning biedt aan basis- en middelbare scholen die willen verduurzamen. Dit ontzorgingsprogramma richt zich op verduurzamingsmaatregelen, zoals isolatie en zuinigere installaties. Het is de bedoeling dat dit programma wordt verlengd tot aan 2030. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk