Onderwijsminister Wiersma wil dat over vijf jaar rekenen en taal op orde zijn

Over vijf jaar moeten alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs voldoende kunnen rekenen, lezen en schrijven, zo luidt de ambitie van onderwijsminister Dennis Wiersma. De bewindsman geeft hiermee gehoor aan kritiek van de Tweede Kamer en de Algemene Rekenkamer dat hij een "masterplan" heeft geschreven om de basisvaardigheden op orde te brengen zonder heldere doelen te formuleren.

Het verschilt per onderwijsniveau hoe goed de beheersing van de basisvaardigheden precies moet zijn, schrijft Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer. Leerlingen moeten bij het verlaten van de basisschool bijvoorbeeld het niveau 1F beheersen. Dat is een "fundamenteel niveau" dat geldt als tussenstap richting het niveau 2F, dat nodig is om mee te kunnen doen in de maatschappij. Aan leerlingen die doorstromen naar vmbo-t, havo of vwo worden hogere eisen gesteld.

Mee te doen in de maatschappij 

De doelen zijn "zeer ambitieus", vindt Wiersma. "Dat is ingegeven door de grote urgentie van het vraagstuk en het grote belang voor leerlingen om uiteindelijk goed mee te kunnen doen in de maatschappij en het vervolgonderwijs."

Resultaten van bestaande toetsen 

De bewindsman wil voorkomen dat leerlingen te maken krijgen met meer toetsen vanwege zijn ambitieuze plannen. Daarom wil hij de voortgang meten door te kijken naar de resultaten van bestaande toetsen.

Trendbreuk 

Ongeveer 650 scholen ontvangen al subsidie om hun basisvaardigheden op orde te krijgen. Wiersma wil na één jaar een trendbreuk zien. Na drie jaar moet het probleem voor de helft zijn opgelost.

Door: ANP