Kinderen moeten centraal staan bij een veilige en plezierige sportomgeving

Kinderen verdienen een sportomgeving waarin plezier en veiligheid belangrijke basisvoorwaarden zijn. In de gehele sportbranche wordt nog teveel uitgegaan van prestaties. Er moet meer aandacht komen voor de wensen en behoeften van kinderen, zodat de kans groter wordt dat ze een leven lang met plezier sporten en bewegen. De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) pleit daarom voor het realiseren van een goed pedagogisch klimaat in 2030, voor ieder kind in elke sport en bij elke sportaanbieder in Nederland. Het advies ‘Kinderen centraal: naar een goed pedagogisch sportklimaat’ waarin deze aanbevelingen staan, is vandaag door de NLsportraad aangeboden aan minister Helder. Dat meldt de Nederlandse Sportraad. 

De raad adviseert de minister om de regie te nemen voor een goed pedagogisch sportklimaat. Dat begint met het vaststellen van een duidelijke definitie daarvan: waar kunnen kinderen en hun ouders vanaf 2030 op rekenen. Vanuit deze definitie kan de minister opleidingen en professionalisering faciliteren en minimale eisen opstellen. 

Met plezier sporten en bewegen 

Voorzitter Michael van Praag: “Ik zie enorm veel kinderen met plezier sporten en bewegen in Nederland. Tegelijkertijd zie ik veel kinderen rond de puberteit afhaken en lees ik in de media regelmatig over misstanden in de (jeugd)sport. Dit gaat mij aan het hart, want met plezier sporten en bewegen is enorm belangrijk voor kinderen. En wie dat plezier van jongs af aan meekrijgt, heeft daar ook op latere leeftijd veel profijt van. Als we nu met zijn allen de schouders eronder zetten kunnen de kinderen die nu geboren worden straks allemaal sporten in een plezierige en veilige omgeving.”

Pedagogisch sportklimaat 

Een goed pedagogisch sportklimaat is momenteel lang niet bij alle sportaanbieders een basisvoorwaarde. Projecten om het pedagogisch klimaat in de sport te verbeteren zijn vaak tijdelijk en bereiken maar een klein deel van de sportaanbieders. Bovendien moet financiering vaak uit allerlei bronnen bij elkaar gezocht worden. Dit heeft tot gevolg dat er vaak losse projecten worden uitgevoerd. Daarna verdwijnt alle waardevolle kennis weer. Ook zorgt een gebrek aan investeringen in de sport voor een zwakke arbeidsmarkt. Dit belemmert de bevordering van deskundigheid nog eens extra.

Door: Nationale Onderwijsgids