Oplossingen voor onderwijshuisvesting zijn de druppel op de gloeiende plaat

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurde vorige week naar de Tweede Kamer de actuele stand van zaken wat betreft de aanpak van verouderde schoolgebouwen. De oplossingen die de minister aangeeft zijn volgens de PO-Raad, VO-Raad en VNG niet genoeg zolang er geen structurele investering komt. Dat meldt de PO-Raad.

De Po-Raad, VO-Raad en VNG vragen al jaren aandacht voor het lage tempo van het vervangen van oude schoolgebouwen in Nederland terwijl het aantal verouderde en inadequate schoolgebouwen toeneemt. De organisaties zijn dan ook teleurgesteld dat minister Wiersma in de Kamerbrief geen zicht biedt op voldoende extra middelen. Er wordt namelijk niets opgelost met de maatregelen die de minister voorstelt zolang het Rijk geen extra middelen te beschikking stelt.

Verduurzaming 

Minister Wiersma benoemt in zijn brief vooral eenmalige, enkelvoudig inzetbare subsidieregelingen voor bijvoorbeeld ventilatie of verduurzaming. Het Klimaatfonds draagt ook al niet bij aan de integrale opgave. Voor de aanpak van 7 procent van de schoolgebouwen is in de eerste vier jaar al 2,9 miljard euro nodig. Als er uit het Klimaatfonds een bijdrage wordt gevraagd van 2,75 miljard euro dan ga je dat niet redden. Die middelen zijn ook alleen voor verduurzaming in te zetten, dus nieuwbouw valt buiten de boot.

Integraal huisvestingsplan 

Meer dan 70 procent van de gemeenten heeft nu een integraal huisvestingsplan opgesteld met schoolbesturen, of ze werken er nog aan. Maar de kosten nemen toe en de  gemeenten ontvangen te weinig uit de rijksoverheid en dat vertraagt de uitvoering van de integrale huisvestingsplannen. 

Hoe langer scholen en gemeenten moeten wachten op extra middelen vanuit de overheid, hoe groter de problemen worden en hoe duurde de oplossingen worden. En nog erger, hoe langer de medewerkers en leerlingen in inadequate gebouwen moeten blijven leren en werken. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk