Onderwijsinspectie hanteert twee jaar lang de correctiewaarde

De Onderwijsinspectie hanteert bij het beoordelen van de leerresultaten in het primair onderwijs voor een periode van twee jaar een correctiewaarde. Dat is nodig vanwege de onzekerheidsmarge door corona en problemen rond de vergelijkbaarheid van eindtoetsen. Dat meldt VOS/ABB. 

Vanwege de coronacrisis besloot de Onderwijsinspectie de resultaten in het schooljaar 2021/2022 niet te beoordelen. Dat doet de inspectie nu inmiddels wel weer, want het onderwijs vindt gewoon weer plaats op de scholen zelf. “We willen daarmee waarborgen dat leerlingen voldoende leren”, aldus de inspectie.

Overgangsperiode 

De inspectie meldt ook dat we nu nog in een overgangsperiode zitten. Er wordt rekening gehouden met de gegevens die beschikbaar en betrouwbaar zijn. In de overgangsperiode hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden een correctiewaarde vanwege de onzekerheidsmarge door corona en de problemen rondom de vergelijkbaarheid van de eindtoetsen. Na die twee jaar geldt weer de beoordeling zoals voor de coronacrisis. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk