'Sportieve uitlaatklep hard nodig in strijd tegen armoede'

Door de hoge inflatie hebben steeds meer mensen te maken met armoede. Ook op scholen merken ze dat steeds meer gezinnen geldproblemen hebben. Een vernieuwde handreiking voor scholen moet helpen om armoede te herkennen en bespreken. Het is belangrijk dat scholen sport en bewegen niet vergeten wanneer zij ouders helpen met vraagstukken rondom armoede. Sport en bewegen zijn een grote uitlaatklep voor veel kinderen en belangrijk voor de sociale participatie. Dat meldt het Kenniscentrum Sport & Bewegen. 

Uit onderzoek blijkt dat bewegen voor kinderen van groot belang is voor hun fysieke, mentale en sociale gezondheid en voor een goede ontwikkeling. Wanneer kinderen niet kunnen gaan sporten of bewegen of wanneer zij moeten stoppen met sport vanwege geldproblemen, zorgt dit ervoor dat zij minder ontwikkelkansen hebben, meer risico lopen op gezondheidsklachten en minder sociaal kunnen participeren.

Sociale participatie 

Vooral de sociale participatie is voor kinderen belangrijk. Sport en bewegen brengen hen veel meer dan alleen gezondheidsvoordelen. Denk hierbij aan meer zelfvertrouwen, afleiding van de thuissituatie, aanleren van sociale vaardigheden en het maken van nieuwe vrienden. Een kind dat zelfvertrouwen heeft, goed in zijn vel zit en met plezier naar school gaat, zal zich beter ontwikkelen. Hierbij hoort ook het mee (kunnen) doen aan sport- en beweegactiviteiten.

Daarnaast is het vergroten van het sociale netwerk belangrijk voor kinderen uit gezinnen met geldzorgen, zij geven vaak aan dat het heel prettig is om een steunfiguur of rolmodel te hebben buiten het gezin (bijvoorbeeld een buurtsportcoach of sporttrainer).

Deelname aan sport en beweegactiviteiten 

Daarom is het belangrijk dat zorgprofessionals en docenten in het onderwijs ook aandacht hebben voor deelname aan sport en beweegactiviteiten wanneer zij het gesprek aangaan over armoedeproblematiek. Welke activiteiten willen kinderen graag doen, of hebben ze mee moeten stoppen, vanwege geldproblemen. En door middel van welke regelingen of oplossingen kunnen zij toch weer sociaal participeren, ook in sport en bewegen.

Door: Nationale Onderwijsgids