Ministerie van OCW informeert scholen over de doorstroomtoets

Het ministerie van OCW informeert schoolbestuurders, schoolleiders en leraren over wijzigingen in het tijdpad van schooladvisering en aanmelding van leerlingen uit groep 8 bij het voortgezet onderwijs. Deze informatie staat nu in het teken van de overstap van de eindtoets naar de doorstroomtoets. Dat meldt VOS/ABB. 

Het ministerie merkt op dat de naam ‘doorstroomtoets’ beter is dan ‘eindtoets’. De toets die in groep 8 gemaakt wordt is niet het einde van de ontwikkeling van een leerling. Het is juist een onderdeel van het doorstromen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Leerlingen blijven zichzelf namelijk ook ontwikkelen in het voortgezet onderwijs.

Eén centrale aanmeldweek 

Met de wet doorstroomtoetsen komt er, met ingang van schooljaar 2023-2024, één centrale aanmeldweek. Volgens OCW maken alle leerlingen daarmee evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur, passend bij het schooladvies. De stappen van het schooladvies en de toets veranderen daarom ook.

Twee brieven 

Het ministerie heeft twee brieven omtrent de doorstroomtoets verstuurd, één voor het primair onderwijs en één voor het voortgezet onderwijs. Ook zijn er veelgestelde vragen online gezet. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk