Schoolsluitingen zijn ondoordacht, Kamerleden zijn het eens met rapport OVV

Kamerleden kunnen zich goed vinden in de opmerkingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat het effect van schoolsluitingen op de coronapandemie slecht is onderzocht, terwijl leerlingen er hard door zijn geraakt. Ook de conclusie dat epidemiologische afwegingen te zwaar wogen boven het leed en de leerachterstanden van de scholieren kan op instemming rekenen.

De OVV evalueert in dit tweede rapport over de coronacrisis de aanpak van de pandemie aan de hand van een aantal aspecten, waaronder de tweede scholensluiting in december 2020. De onderzoekers zien dat het kabinet toen verder heeft gekeken naar alleen epidemiologische afwegingen, door bijvoorbeeld ook te kijken naar het effect op kwetsbare kinderen. Maar ze zijn kritisch op de manier waarop. Het kabinet heeft geen diepgaande evaluatie gemaakt en alleen lessen getrokken als zulke problemen overduidelijk aan het oppervlak kwamen.

Thuiswerkplicht 

Ook aan de communicatie rond de schoolsluitingen schortte het volgens de onderzoekers. Het zorgde volgens hen voor "verwarring en frustratie" bij scholen en ouders toen bleek dat de schoolsluitingen vooral waren bedoeld om ouders thuis te laten werken. De opstellers van het rapport merken daarbij op dat alternatieven niet zijn overwogen, zoals het instellen van een thuiswerkplicht.

Afwachtende houding 

Habtamu de Hoop (PvdA) herkent het in het rapport opgeroepen beeld dat de schoolsluitingen niet genoeg waren doordacht. Hij hekelt ook de "afwachtende houding" van het kabinet toen de scholen werden gesloten. "Dat zorgt dat je in een crisis komt waardoor scholen dicht moeten". Volgens het Kamerlid had het kabinet veel assertiever moeten zijn in het nemen van mildere maatregelen - zoals de ventilatie op orde brengen - om erger te voorkomen.

Lisa Westerveld van GroenLinks voelde zich als Kamerlid regelmatig aan de kant gezet door het kabinet tijdens de coronacrisis, ook waar het de schoolsluitingen betreft. De Kamer kon volgens haar geen goede afweging maken omdat de effecten en het doel van deze maatregel niet duidelijk op een rij waren gezet.

Laatste redmiddel 

Een scholensluiting is "het laatste redmiddel dat we ooit in moeten zetten", vindt Paul van Meenen (D66), die zich ook herkent in het rapport. "Ik zal me er ook tegen verzetten tot iemand me van de absolute noodzaak kan overtuigen."

Harm Beertema van de PVV staat er vergelijkbaar in. De belangrijkste conclusie van het rapport vindt hij "dat de zware maatregelen die scholen hebben getroffen niet hebben geleid tot meetbare resultaten als het gaat om gezondheidswinst".

Door: ANP