Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad (SPEL) en Koninklijke Kentalis gaan samenwerken. SPEL richt zich op peuters met onder anderen motorische of taal, - en/of spraakproblemen. De stichting heeft contact gezocht met Kentalis vanwege de specifieke kennis op het gebied van ernstige taal,- en spraakstoornissen. Kentalis heeft daar gehoor aan gegeven en een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Bernadette van Moorsel van Kentalis: ,,Wij vinden het belangrijk om met andere organisaties nog betere zorg te kunnen bieden aan deze jonge kinderen. En dat zo dicht mogelijk bij huis. Dat kan nu door de samenwerking met SPEL." Ook kan Kentalis gericht onderzoek doen bij de kinderen op het gebied van taal en spraak, communicatie, ontwikkeling en gehoor.

De Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad (SPEL) e.o. biedt kinderen die vanwege hun achterstand en/of handicap op het gebied van motoriek, taal-/spraakontwikkeling of zintuiglijke ontwikkeling niet kunnen deelnemen aan een reguliere peuterspeelzaal of daar niet tot hun recht komen, een eigen peuterspeelzaal te bieden met een aangepast aanbod.

Kentalis is een landelijke organisatie die al 220 jaar gespecialiseerd is in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen en communiceren. Kentalis biedt klanten toegang tot alle actuele mogelijkheden van taal en communicatie. Door kennis en expertise te ontwikkelen, toe te passen en te delen wil Kentalis de kwaliteit van haar dienstverlening duurzaam verbeteren. Met hart, oog en oor voor de ander. En vooral: in goede dialoog met klanten, medewerkers en partners.