Ontmoetingsschool De Oanrin kan door extra geld starten met nieuwbouw

Na de zomervakantie kan gestart worden met de nieuwbouw van ontmoetingsschool De Oanrin in het Friese dorp Arum. Daarvoor heeft de gemeente Súdwest-Fryslân extra geld ter beschikking gesteld. Dit om de opgelopen bouwkosten het hoofd te kunnen bieden. Dit meldt het Friesch Dagblad.

Het nieuwe schoolgebouw zal worden gebouwd aan de Sytzamaweg in Arum. Daarin wordt ook een locatie voor kinderopvang gevestigd, Verder zullen bijvoorbeeld het muziekkorps en dorpsbelang Arum gebruik kunnen maken van het gebouw.

Schoolgebouw begin 2024 klaar

In januari 2024 moet het nieuwe pand gerealiseerd zijn. Basisschool De Oanrin blijft tot die tijd gevestigd in de schoolgebouwen van openbare basisschool De Opslach en christelijke basisschool De Hoekstien. Die beide scholen fuseerden vijf jaar geleden.

Door: Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres