Drie miljoen euro subsidie voor scholen die ervaring hebben met nieuwkomers

Er komt 3 miljoen euro vrij voor nieuwkomersscholen en internationale schakelklassen om reguliere scholen te helpen met het geven van onderwijs aan nieuwkomers. Dat meldt de Rijksoverheid.

Gewone scholen hebben niet altijd de expertise om een nieuwkomer les te geven. Nieuwkomersscholen of internationale schakelklassen (ISKs) hebben die expertise wel. Voor hen is de nieuwe subsidie bedoeld. Het kabinet wil ze zo aanmoedigen om hun kennis met reguliere scholen te delen. Het gaat dan bijvoorbeeld over:

* lesprogramma’s opzetten;
* intakegesprekken doen;
* ontwikkelingsplannen maken.

Uitgangspunten 

De regeling wordt op dit moment verder uitgewerkt. Dit zijn de uitgangspunten:

*Er is 2,5 miljoen euro subsidie voor scholen uit het primair onderwijs (po). En 0,5 miljoen euro voor scholen uit het voortgezet onderwijs (vo). De verdeling is zo, omdat er minder leerlingen uit Oekraïne in het reguliere vo instromen. Ook kreeg het vo via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) eerder al extra ondersteuning om kennis te delen.

* Scholen die op 2 van de 4 peildata voor de nieuwkomersbekostiging in 2021 minstens 30 (po) of 50 (vo) nieuwkomers op school hadden, komen in aanmerking voor de subsidie. Dit zijn de scholen die in aanmerking komen voor de subsidie.

* De hoogte van de subsidie is:
- po: € 31.500 tot € 60.000
- vo: € 7.800 tot € 40.000.

Aanvragen 

Hoe hoog het bedrag per school precies wordt, hangt af van het aantal aanvragen.

* Behalve het aantal nieuwkomers op de peildata zijn er geen voorwaarden voor de aanvraag. Wel krijgen scholen achteraf een vragenlijst waarin zij kunnen invullen hoe zij de subsidie hebben besteed. Er kan ook gevraagd worden om handtekeningen van de scholen waarmee zij hun kennis hebben gedeeld.

* Scholen die niet in aanmerking komen voor de subsidie maar wel expertise hebben, kunnen samenwerken met een school die wel aan de subsidievoorwaarden voldoet. De scholen mogen hier met elkaar financiële afspraken over maken. De school die de subsidie ontvangt blijft hierbij verantwoordelijk voor de uitvoering.

Expertise delen

Naar verwachting kunnen scholen de subsidie dit najaar aanvragen. Meer informatie hierover volgt. Scholen kunnen nu al starten met hun expertise delen. Kosten die scholen vanaf maart 2022 maken, vallen onder de subsidieregeling.

Door: Nationale Onderwijsgids