Structurele compensatie voor btw-kosten schoolbesturen

Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden worden, voor de gevolgen van het niet meer btw-vrij onderling detacheren van personeel, structureel gecompenseerd. De PO-Raad en de VO-Raad hebben lang overleg gehad met het ministerie van OCW over de gevolgen hiervan. Er zijn verschillende maatregelen onderzocht, maar die bleken allemaal niet haalbaar. Dat meldt de PO-Raad.

Het overleg heeft uiteindelijk geleid tot een compensatie van 30,0 miljoen euro structureel met ingang van 2022. Een eerdere analyse van Infinite Financieel leidde tot de conclusie dat er waarschijnlijk tussen de 100 en 150 miljoen euro in detacheringen tussen scholen en samenwerkingsverbanden is gaan zitten. Dat zou dan betekenen dat er jaarlijks tussen de 21,0 euro en 31,5 euro aan btw moet worden betaald. 

Zonder verrekening van btw 

Tussen onderwijsinstellingen onderling was het vroeger onder strikte voorwaarden mogelijk om personeel uit te wisselen zonder verrekening van btw. Tussen samenwerkingsverbanden passend onderwijs en schoolbesturen is dat sinds december 2018 niet meer vanzelfsprekend. De regels hiervoor zijn toen aangescherpt. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk