Natuurgebied Lunenburgerwaard symbolisch opgeleverd door schoolkinderen

Het Utrechtse natuurgebied Lunenburgerwaard is de afgelopen maanden flink verbeterd. Zo is er rivierhout aangebracht, is het ooibos uitgebreid en is er een plas- en moerasgebied aangelegd. Deze maatregelen hebben ervoor gezorgd dat het gebied nu voldoet aan de voorwaarden van het Europees Netwerk van beschermde gebieden. Om dit te vieren hebben schoolkinderen uit Wijk bij Duurstede het gebied symbolisch opgeleverd en een zelfgemaakt insectenhotel aan het gebied geschonken. Dat meldt de provincie Utrecht. 

 

Lunenburgerwaard, de uiterwaard van de Nederrijn die zich uitstrekt van de Gravenbol tot aan Wijk bij Duurstede, kende al veel natuur en bijzondere dieren. De provincie Utrecht, Utrechts Landschap en Rijkswaterstaat hebben een inrichtingsproject uitgevoerd, waardoor het gebied zich volop kan ontwikkelen tot een waardevol natuurgebied langs de rivier. Daarmee vormt het een belangrijke schakel in het traject van natuurgebieden van Rhenen tot Wijk bij Duurstede. In totaal is er 60 hectare natuur ingericht. De maatregelen die werden uitgevoerd voldoen aan de doelstellingen van Natura-2000, Natuurnetwerk Nederland en Kaderrichtlijnwater. Daarmee voldoet het gebied nu aan de doelstellingen van het Europees Netwerk van beschermde gebieden en zijn er maatregelen getroffen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Gezonde lucht en schoon water 

Gedeputeerde Mirjam Sterk (Natuur en Landbouw) is blij met het versterkte natuurgebied: “Ik vind het belangrijk dat onze provincie groen is en nog groener wordt. De ontwikkelingen in Lunenburgerwaard dragen daaraan bij. Natuur zorgt voor gezonde lucht en voor schoon water en is daarom belangrijk voor het welzijn van mensen. Bovendien zorgt het voor meer biodiversiteit in onze provincie. En door de aanleg van de nieuwe wandelroute, kunnen nog meer inwoners van de provincie genieten van al het moois dat de natuur te bieden heeft.”

Graslanden 

Diverse graslanden zijn omgevormd naar een grasland met meer bloemen zoals de boterbloem, de veldzuring en de margriet waarvan insecten, vlinders en vogels profiteren. Het waardevolle ooibos, dat alleen groeit in de uiterwaarden, is uitgebreid. Dit is een leefgebied voor onder andere de bever en de nachtegaal. Een kenmerk van dit bos is, dat het van natte voeten houdt.

Plas- en moerasgebied 

Bij Gravenbol is een plas- en moerasgebied aangelegd, dat deels in directe verbinding staat met de rivier. De plas en het moeras dragen bij aan de ontwikkeling van diverse soorten vis zoals zeelt en grote modderkruiper. Maar ook libellen en veel vogelsoorten. In de oude rivierarm Nederrijn is rivierhout aangebracht. Dit rivierhout zorgt onder andere voor schuilgelegenheid voor vissen. Wieren, algen en mossen vestigen zich op het hout en trekken kreeftjes en andere organismen aan. Die dienen op hun beurt weer als voedsel voor vissen die bovendien hun eieren kunnen leggen in de begroeiing op het hout. Zo vormt het rivierhout als het ware een zoetwaterkoraalrif dat het ecosysteem verrijkt.

Wandelroute 

Natuurliefhebbers kunnen genieten van de afwisselende natuur van Lunenburgerwaard. Het gebied is toegankelijk gemaakt door een wandelroute die start in Wijk bij Duurstede en brengt de wandelaar langs diverse natuur die Lunenburgerwaard rijk is; de schrale graslanden, de bossen en langs de waterpartijen. De wandelroute is het gehele jaar toegankelijk.

Na de inrichtingsmaatregelen is het belangrijk om de natuurontwikkeling verder te stimuleren door goed natuurbeheer. Utrechts Landschap beheert op het land de graslanden, bos, ruigten en akkers en Rijkswaterstaat beheert op het water het rivierhout en de oevers.

Dijkversterking 

Een klein deel van de natuurinrichting wordt later gerealiseerd door het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Door de dijkversterking kon dit nu niet meegenomen worden.

Door: Nationale Onderwijsgids 
Beeld: Provincie Utrecht