Friese tijdschriften en lesmethodes volgend schooljaar gratis voor scholen

Alle scholen in het (speciaal) primair onderwijs en voortgezet onderwijs krijgen vanaf volgend schooljaar gratis Fries lesmateriaal aangeboden. Daarbij gaat het in het primair onderwijs om de digitale methode Spoar 8 en het tijdschrift Tsjil. Het voortgezet onderwijs krijgt gratis toegang tot de digitale lesmethode Searje 36 en het tijdschrift LinKk. Het gratis aanbieden van het lesmateriaal past bij de doelstelling die het project Taalplan Frysk 2030 heeft. Dat meldt RTV NOF.

De subsidieregeling Frysk foar no en letter blijft ook beschikbaar voor de scholen. Dan kunnen ze naar eigen keuze ander lesmateriaal aanschaffen. Met deze subsidie kan een school ook een subsidie aanvragen voor een opleiding en nascholing van docenten of voor extra personeel voor het vak Fries. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk