Meer aandacht voor Friese taal binnen het onderwijs

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Friesland hebben in hun ‘Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer’ (BFTK) vastgesteld dat er voor een periode van vijf jaar afspraken gemaakt hoe ze de Friese taal het beste kunnen stimuleren. De bevordering van het Fries blijkt goed te gaan. Dat is te lezen in de tussenrapportage die laatst is uitgebracht. Vooral in het Friese onderwijs en op het gebied van zichtbaarheid zijn grote stappen gezet. Dat meldt RTV NOF. 

Voor het BFTK is het zeer belangrijk om het Fries te versteken binnen het onderwijs. Daarvoor is ook het ‘Taalplan Frysk 2030’ ontworpen. In dat plan wordt er gewerkt aan een volledig aanbod, materiaal en een begeleider die scholen gaat begeleiden bij het verstevigen van de aanbod van het Fries.

Onderwijs 

Vorig jaar kreeg een deel van de basis- en middelbare scholen al bezoek om te kijken hoe het ging met de Friese taal binnen het onderwijs. Eind 2022 is de meting klaar. De gegevens maken duidelijk waar de scholen behoefte aan hebben om het Fries naar een hoger niveau te tillen. 

Economische en sociale leven 

Naast het onderwijs gaat het BFTK ook in op het Fries in bijvoorbeeld de media, cultuur en het economische en sociale leven. In 2023 willen de provincie en het Rijk hun afspraken afgerond hebben. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk