Schooladvies, eindtoets en het vinden van een geschikte school. De overstap van basis- naar middelbare school is een ingrijpend traject. Niet zo vreemd dus dat ouders hierover vaak bellen naar het Adviespunt van Ouders & Onderwijs. Vooral in deze periode staat de telefoon daarover roodgloeiend. In een breed onderzoek vroegen we ouders naar hun mening en ervaringen. Het resultaat daarvan én onze aanbevelingen zijn te lezen in de vandaag gepubliceerde rapportage De Staat van de Ouder 2022

De politiek, het ministerie, scholen zelf en allerlei onderzoeksinstituten zijn druk met de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. Dan gaat het vaak over ‘vroegselectie’, kansengelijkheid, brede brugklassen en op- en afstroom. In normale mensentaal: gaan de kinderen op de juiste leeftijd naar de middelbare school en in wat voor klas komen ze dan terecht? Krijgen alle kinderen eerlijke kansen en stoppen we ze niet te vroeg in hokjes waar ze lastig weer uitkomen?
 
Maar wat vinden ouders daar eigenlijk van? De meeste ouders vinden de leeftijd dat kinderen naar de middelbare school gaan prima. Een jaartje later zou kunnen, maar zeker niet nog later. En er is niet echt behoefte aan brugklassen waar alle niveaus bij elkaar zitten. Een brugklas met twee niveaus wordt gezien als de beste optie. Wat er wel anders kan? Ouders zijn positief over het idee van brede scholengemeenschappen waar kinderen van alle ‘niveaus’ elkaar tegenkomen. En al willen ouders wel dat hun kind de meeste vakken op een passend niveau volgt, er is wel veel animo voor het gezamenlijk volgen van vakken als gym en burgerschap.     
 
 
   
 
 
We vroegen ouders ook naar het aanbod van middelbare scholen in de regio. En wat blijkt? Bijna één op de drie ouders vindt dat er te weinig te kiezen valt. Er is dan onvoldoende aanbod in de buurt. Of er is wel voldoende aanbod, maar de verschillen tussen scholen zijn te klein. Opvallend is dat het probleem buiten de Randstad een stuk groter is. Daar vindt bijna de helft van de ouders dat het aanbod onvoldoende is in de buurt. In Noord-Nederland ervaart maar liefst 51% van de ouders te weinig keuze in middelbare scholen. 
 
Wil je meer weten? Of lezen hoe ouders denken over het schooladvies, de eindtoets en de daadwerkelijke overstap en de aanbevelingen die Ouders & Onderwijs doet om de overgang te verbeteren? Lees dan het volledige rapport De Staat van de Ouder 2022.  
 
Er is in ieder geval genoeg stof tot nadenken voor het onderwijs zou ik zeggen. 
 
Lobke Vlaming, directeur Ouders & Onderwijs