Deuren van vijfde vestiging Vesper BSO+ geopend

In tegenstelling tot het regulier onderwijs is het speciaal onderwijs niet verplicht passende opvang voor haar leerlingen te regelen, hierdoor vallen in Nederland 70.000 kinderen met een extra zorgvraag buiten de boot. Vesper BSO+, die vorig jaar voor het eerst haar deuren opende, biedt opvang aan deze kinderen met een zogeheten ‘plusje’. De échte Vesper, een meisje van 12 jaar oud die oprichtster Anne-Sophie Schürmann inspireerde om jeugdzorgorganisatie Groei & Glunder en Vesper BSO+ te starten, knipte donderdag het lintje door van de inmiddels vijfde vestiging. Dit meldt Vesper. 

Lange wachtlijsten, te weinig plekken en niet-passende hulp. Het is een greep uit de kritiek van demonstranten uit de jeugdzorg die op 15 maart op het Malieveld bij elkaar kwamen. Zorgaanbieders moeten onderhandelen met verschillende gemeentes, die op hun beurt over verschillende visies, diensten en financiën beschikken. “Uiteindelijk is het kind de dupe”, zegt Schürmann, “maar ook ouders weten niet meer waar ze het zoeken moeten”.

“Op dit moment is het verzorgen van buitenschoolse opvang niet verplicht voor het speciaal onderwijs, terwijl dit voor het reguliere onderwijs wel het geval is. Juist voor kinderen met een extra zorgvraag is passende BSO belangrijk, zodat ze niet wéér buiten de boot vallen.” aldus wethouder Marjolein Moorman van de gemeente Amsterdam. En de urgentie groeit: in de jeugdzorg heerst al enige tijd ‘code zwart’. Kinderen kunnen soms nergens meer heen. De kansenongelijkheid neemt daardoor toe. 

In gesprek met belanghebbenden

Dat het jeugdzorgsysteem niet optimaal lijkt te werken, lijkt een gegeven. Er valt veel te verbeteren en dat begint bij elkaars zorgen en wensen te weten te komen. Om die reden pakt Vesper BSO+ het 1-jarig bestaan aan om in gesprek te gaan met belanghebbenden, beleidsmakers en professionals uit het onderwijs- en zorgdomein. Wethouder Moorman sprak tijdens de opening met schoolbestuurders Heleen Stoelinga (Directeur van de Van Detschoo), Jojanneke van Poecke (Directeur bij HKC de Wereldboom), Leendert Jan Veldhuyzen (College van bestuur bij Stichting Kolom), Annette van der Poel (directeur Stichting Orion Openbaar Speciaal Onderwijs) en ouders van kinderen. Gezamenlijk gingen ze in gesprek over kansenongelijkheid na schooltijd voor kinderen in het speciaal onderwijs en hoe een BSO+ deze ongelijkheid tegen kan gaan.

Als kind aan huis

Kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan, vallen in de reguliere buitenschoolse opvang vaak buiten de boot. Vanwege te weinig persoonlijke aandacht en te grote groepen kinderen is reguliere opvang voor hen vaak geen optie. Vesper BSO+ biedt buitenschoolse opvang met specialistische kennis en aandacht voor kinderen met een zorgvraag, zoals gedragsproblemen of een (licht) verstandelijke beperking. De BSO werkt met kleinere groepen en extra structuur. Daarnaast wordt er speciale aandacht besteed aan sport: iedere dag sporten de kinderen een uur, wat hun (mentale) gezondheid bevordert. Inmiddels werkt Vesper BSO+ met een team van 25 experts op 5 locaties in Amsterdam en Hilversum, waardoor 80 kinderen wekelijks begeleiding krijgen om écht kind te kunnen zijn. De ambitie is om de komende drie jaar te groeien tot 20 locaties en de zorg van zo’n 500 ouders op zich te nemen.

Door: Nationale Onderwijsgids
Afbeelding: Vesper BSO+