Oekraïense kinderen gaan na aankomst in Nederland niet direct naar school

Oekraïense kinderen die hier als oorlogsvluchteling komen hebben vanaf dag één recht op onderwijs, maar in de praktijk gaat het meestal niet zo snel. "Deze kinderen moeten eerst een tijdje bijkomen van alles dat ze hebben meegemaakt", zegt een woordvoerster van de PO-Raad, die het basisonderwijs vertegenwoordigt. Er worden al wel Oekraïense kinderen aangemeld op scholen in het land, maar aantallen heeft de raad niet voorhanden.

Ook het ministerie van Onderwijs had die niet direct paraat. Volgens de PO-Raad is het in het algemeen beter om goede plannen te maken dan kinderen "overhaast" naar school te laten gaan. "Je wilt niet dat ze dan na drie weken weer ergens anders naartoe moeten’’, zegt de woordvoerster.

De PO-Raad adviseert scholen waar Oekraïense leerlingen worden aangemeld eerst contact op te nemen met scholen die een zogeheten nieuwkomersvoorziening hebben. Zij spitsen de lessen toe op kinderen die de Nederlandse taal nog niet (goed) spreken. "Daar zit de expertise." Van dit soort scholen zijn er 325 in Nederland.

Schakelklassen

Voor middelbare scholieren zijn er de internationale schakelklassen. Ook daar ligt vooral veel nadruk op Nederlands. Hebben Oekraïners daar wel baat bij, aangezien velen zeggen dat ze terug willen naar hun eigen land zodra de oorlog voorbij is? "Dat werd destijds over Joegoslavische vluchtelingen ook gezegd. Er zijn er toch veel gebleven", zegt de woordvoerster.

Inmiddels wordt ook een begin gemaakt met onderwijs op grote opvanglocaties. Zo krijgen 56 scholieren vanaf vrijdag voorgezet onderwijs op de legerplaats Harskamp, waar ze zijn opgevangen. Nog eens negentig kinderen kunnen met ingang van 4 april op een school in de buurt terecht.

Passend aanbod

Het is de vraag hoeveel plek bestaande scholen met nieuwkomersvoorzieningen nog hebben voor Oekraïense kinderen. "Ze zaten al redelijk vol na de komst van veel Afghaanse en Syrische kinderen, maar er wordt bekeken wat mogelijk is", aldus de woordvoerster van de PO-Raad.

"De ene school zal wel plek hebben, de andere niet", zegt ook een woordvoerster van LOWAN, een organisatie die scholen ondersteunt bij het lesgeven van nieuwkomers. Zij benadrukt dat ieder kind recht heeft op een "passend aanbod". Hoeveel plaatsen op korte termijn gecreëerd kunnen worden, weet ze niet precies. "We moeten anticiperen op wat er over ons heen komt."

Door: ANP