Corona-achterstanden in basisonderwijs voor een deel ingelopen

Kinderen in het basisonderwijs hebben de achterstand in leergroei, die is ontstaan door de coronapandemie, nog niet volledig ingelopen. In het rapport van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is te zien dat het vooral de kwetsbare kinderen treft. Dat meldt VOS/ABB. 

Het NCO keek naar de leergroei tussen de toets in het midden van schooljaar 2019-2020 en de eindtoets in het schooljaar 2020-2021. De groei werd ook vergeleken met de leergroei in dezelfde periode voor de coronacrisis. Uit de vergelijking kwam naar voren dat de achterstand bij rekenen/wiskunde het grootst is. Daarna komen begrijpend lezen en spelling in de onderbouw. 

Kwetsbare kinderen 

Ook werd er gekeken naar de verschillen tussen kinderen. Daaruit bleek dat de kwetsbaarste kinderen het hardst zijn geraakt. Het gaat dan om kinderen uit gezinnen met lage of gemiddelde inkomens en waarvan ouders een laag of gemiddelde opleiding hebben genoten.

Scholen 

Ook zijn er verschillen op scholen. De meeste leergroeivertraging ziet het NCO op scholen met relatief veel laagopgeleide ouders, op scholen die klein zijn (maximaal 140 leerlingen) en scholen in minder stedelijk gebied.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk