PO-Raad: 'School krijgt meer tijd voor kansrijk advies groep 8-leerling'

Basisscholen hebben vorig jaar niets gedaan met de oproep om bij twijfel groep 8-leerlingen een niveau hoger te adviseren. Dat blijkt uit cijfers van DUO en onderzoek van de Onderwijsinspectie. Scholen krijgen voor de adviezen dit jaar meer tijd, uiterlijk 15 maart moet alles vastgelegd zijn. Dit meldt de PO-Raad. 

Uit een analyse van NRO blijkt dat als je een kind een hoger niveau adviseert deze de verwachting dan ook waar maakt. Stroomt de leerling toch af in het voortgezet onderwijs dan komt de leerling alsnog terecht op het niveau waar hij/zij past. In ons huidige systeem is het makkelijker om af te stromen naar het niveau dat bij je past dan op te stromen naar een niveau dat je eerder nooit geadviseerd is. 

Coronacrisis 

Vanwege de coronacrisis is het voor veel scholen lastig om een advies te geven aangezien ze weinig zicht op de leerling in kwestie hebben gehad. Daarom hebben scholen nu tot 15 maart de tijd om een advies uit te brengen. Scholen krijgen hierover deze week nog bericht van OCW/DUO, maar de informatie is ook al online te vinden

Afstemmen 

De uitgestelde deadline van het schooladvies kan wel invloed hebben op de aanmelding van leerlingen bij het voortgezet onderwijs. Daarom is het belangrijk dat het primair onderwijs dit goed gaat afstemmen met het voortgezet onderwijs. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk