Kledingkeuze is in het Nederlandse voortgezet onderwijs de meest voorkomende reden om medeleerlingen te pesten. Het feit of een leerling een jongen of een meisje is, blijkt in ons land de minst voorkomende reden. Dat blijkt uit onderzoek van het het project Inclusion and Diversity in Education (INDIE) van de British Council.

In Nederland geeft 47 procent van de vo-leerlingen die aan het onderzoek meewerkten, dat kledingkeuze pestgedrag kan uitlokken. Alleen in Italië en Portugal worden leerling vaker gepest vanwege de kleding die zij dragen. In ons land staat het fysieke voorkomen van leerlingen (41 procent) op de tweede plaats, gevolgd door seksuele voorkeur (21 procent).

Opmerkelijk is dat in Nederland de seksuele voorkeur van leerlingen minder vaak oorzaak van pestgedrag is dan in andere Europese landen. Alleen in Griekenland (19 procent) wordt dat minder vaak als oorzaak aangewezen. Italie (62 procent) en Portugal (51 procent) laten op dit punt aanmerkelijk hogere percentages zien.

Aan de deelnemers aan het onderzoek is ook gevraagd of zij zich op school gelukkig voelen. In Nederland geeft 26 procent aan gelukkig te zijn, terwijl 2 procent zegt zich op school ongelukkig te voelen. Eenderde (33 procent) zegt zich op school ‘relaxed’ te voelen, terwijl 11 procent aangeeft op school stress te ervaren.

Bron: VOS/ABB