Schaf de leesmethode af en begin met LIST: 'Lezen is top'

Scholen die hun methode voortgezet technisch lezen schrappen uit het programma kunnen het leesplezier van kinderen verhogen. Het is dan wel belangrijk dat kinderen tijdens het stillezen de juiste hulp krijgen en dat er vooruitgang te zien is. Dat geldt ook voor het hardop (voor)lezen in de klas. Dit meldt de AOb.

Het eerste probleem is dat er te veel met losse woorden wordt geoefend. Als je daar teveel tijd aan besteed dan schiet het met vloeiende zinnen lezen niet op. “Juist voor kinderen die moeite hebben met leren lezen is het van groot belang dat ze langdurig een tekst lezen over hetzelfde onderwerp”, aldus leesonderzoeker Thoni Houtveen. “Het lezen van losse woordjes is niet interessant en werkt demotiverend.”

Stillezen 

Dat kinderen veel moeten lezen hebben docenten ook ingezien. In veel klassen wordt er braaf een half uur per dag gelezen. “Het probleem is dat het stillezen onvoorbereid gebeurt en niet wordt begeleid door een leerkracht, terwijl dat wel heel belangrijk is. Als je dat niet doet dan draagt het stillezen bijna niet bij aan leesvaardigheid.”

LIST, Lezen is top

Op basis van wetenschappelijk inzicht heeft Houtveen een aanpak voor vloeiend lezen ontwikkeld. Dit heet LIST, Lezen is top. In het programma lezen leerlingen vanaf groep 4 maar liefst 25 zelfgekozen boeken. 

Niet allen LIST-scholen werken zonder methode aan beter leren lezen. Traditionele vernieuwingsscholen, Daltonscholen en vrijescholen doen dit ook. Houtveen geeft wel aan dat het alleen zin heeft om de methode af te schaffen als scholen voldoen aan belangrijke randvoorwaarden. “Sommige vrijescholen brengen met tegenzin leerprestaties in kaart, door een afkeer van testen en toetsen. Dan gaat het mis.”

Door: Nationale Onderwijsgids