Veiligheidsbeleid van school niet altijd vindbaar voor ouders en leerlingen

Leerlingen, ouders en personeelsleden weten vaak niet waar ze het veiligheidsbeleid van de school in kwestie kunnen vinden. Scholen doen er goed aan om het beleid beter vindbaar te maken. Dit advies staat in de eindrapportage van de evaluatie van de Wet veiligheid op school die in 2015 is ingevoerd. Dit meldt VOS/ABB.

Als het veiligheidsbeleid al op de website van een school staat dan is het nog heel lastig om deze te vinden. Ook is het veiligheidsbeleid niet altijd actueel. Het advies luidt dan ook om het veiligheidsbeleid in de schoolgids te beschrijven en via de schoolwebsite beschikbaar te stellen. Dit zou eigenlijk verplicht moeten worden.

Beleid kan veel beter

Scholen krijgen ook het advies om leerlingen bij het formuleren en evalueren van het veiligheidsbeleid te betrekken. Verder staat er ook in de eindrapportage dat het beleid veel beter kan. Scholen moet zelf geprikkeld worden om zelf aan de slag te gaan met de resultaten.

Door: Nationale Onderwijsgids