Verplicht vak burgerschap in onderwijs, terwijl taal en rekenen niet op orde zijn

Sinds deze maand krijgen alle basisschoolleerlingen verplicht les in de basisvoorwaarden van de democratische rechtsstaat: vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Ook wel een les burgerschap genoemd. Alleen nu is de vraag of dit niet ten koste gaat van vakken als rekenen en taal. Dit meldt EenVandaag. 

Wat de les burgerschap precies inhoudt, daar mogen scholen zelf een invulling aan geven. Globaal gaat het erom dat scholen aandacht moeten besteden aan kennis die leerlingen helpt nu en later in de maatschappij te functioneren. Dit kan betekenen dat je in de kleuterklas leert hoe je voor jezelf moet opkomen en dat je in groep acht leert wat Prinsjesdag inhoudt en dat we in een democratische rechtsstaat leven.

Alleen bestaan er nu al zorgen over het huidige onderwijs. "Het gaat niet goed in Nederland met de basisvaardigheden als rekenen en taal. Nu gaan we ons bezighouden met zulke grote vraagstukken die lang niet alle kinderen aankunnen. Laten we eerst zorgen dat de basisvaardigheden op orde zijn", aldus Anna Bosman, hoogleraar Pedagogiek aan de Radboud Universiteit.

Hoe deze nieuwe ambities hun uitwerking gaan vinden in het onderwijs is nog maar de vraag. Er is veel enthousiasme onder leraren, maar er zijn ook docenten die het er nu niet bij kunnen hebben. 

Door: Nationale Onderwijsgids