Groot lerarentekort in Utrecht, mogelijk weer online onderwijs voor basisscholen

Aan de start van het nieuwe schooljaar is er in Utrecht alweer een tekort aan leraren, schoolleiders en mensen voor de ondersteunende functies. Het is tekort in het onderwijs is zelfs zo groot dat er mogelijk weer online onderwijs moet worden gegeven. Dit meldt De Utrechtse Internet Courant. 

Volgens de gemeente Utrecht zijn er verschillende oorzaken van het lerarentekort. Zo is het voor leraren die nieuw zijn in de stad erg lastig om een betaalbare woning te vinden. Vervolgens verdienen ze in het basis- en speciaal onderwijs ook veel minder dan leraren in andere sectoren. 

Nationaal Programma Onderwijs

De introductie van het 'Nationaal Programma Onderwijs' speelt volgens de gemeente ook mee in het tekort. Het ministerie heeft binnen dat programma geld uitgetrokken om coronavertragingen aan te pakken, maar scholen hebben eigenlijk te weinig personeel om het programma uit te voeren.

Utrecht Leert

De wethouders van de vijf grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere) gaan nu in gesprek met de minister over een samenhangende en intensieve aanpak. De gemeente Utrecht en de schoolbesturen werken ook samen aan de uitvoering vam het programma Utrecht Leert, waarmee de personeelstekorten moeten worden bedwongen. 

Door: Nationale Onderwijsgids