Open voor aanvragen: peilingsonderzoek Mens & Natuur in het basisonderwijs

Het NRO heeft, in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs, een call for proposals voor het uitvoeren van een peilingsonderzoek naar leerlingprestaties op het leergebied Mens & Natuur van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs gepubliceerd. Dit meldt NRO.

Het doel van het onderzoek is om een betrouwbaar beeld te krijgen van de leerlingprestaties, de ontwikkeling in leerresultaten, en de verbanden tussen leerlingprestaties en kenmerken van leerlingen, scholen, leerkrachten en het onderwijsleerproces op het leergebied van Mens & Natuur.
 

Peilingsonderzoeken via het NRO

Peil.onderwijs heeft betrekking op hetgeen leerlingen kennen en kunnen. Het gaat om kennis, vaardigheden en houding en kan zowel het leerproces als het leerresultaat betreffen.
 
De resultaten van het peilingsonderzoek vormen de basis voor een (maatschappelijke) dialoog over de inhoud, kwaliteit en het niveau van het onderwijs en bieden bruikbare inzichten aan scholen, schoolbesturen, beleidsmakers en methode- en toetsontwikkelaars.
 
De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen is 23 september 2021, om 14:00 uur.
De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is 14 oktober 2021, om 14:00 uur.
 
De financiering kan hier aangevraagd worden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids