Normal_iphone_telefoon_smartphone

Social Schools, een digitaal platform met onder meer een basisschool-app is overgenomen door KidsKonnect. De overname moet de afstand tussen het basisonderwijs, kinderopvang en ouders kleiner maken. KidsKonnect zet zich als softwarebedrijf in voor de kinderopvang. Dit melden Computable en Social Schools. 

De afgelopen jaren is de samenwerking tussen de kinderopvang en het primair onderwijs geïntensiveerd. Om deze belangrijke samenwerking te laten werken is het essentieel om actief contact te hebben met goed geïnformeerde ouders. De digitale systemen van KidsKonnect kunnen hierbij helpen.

Integratie

“Het is eigenlijk raar om voor elke vorm van onderwijs of opvang te switchen naar een andere app of softwarepakket. Door de integratie van Social Schools met onze andere software-oplossingen, zijn we steeds beter in staat om kinderen de levensfases van nul tot twaalf jaar te begeleiden”, zet algemeen directeur Michiel Cornelissen van KidsKonnect. Dit deed de organisatie al op de kinderopvang en buitenschoolse opvang en nu dus ook op basisscholen.

Door: Nationale Onderwijsgids