Meer aanvragen voor Lerarenbeurs gehonoreerd door korting collegegeld

Op 10 mei zijn er 5910 aanvragen binnengekomen voor Lerarenbeurzen. Het is nog niet duidelijk hoeveel herhaalaanvragen en hoeveel nieuwe aanvragen worden toegekend dit schooljaar, maar door de korting op het collegegeld van komend jaar daalt het aangevraagde bedrag per beurs, waardoor waarschijnlijk meer aanvragen kunnen worden toegekend. Dit schrijft minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

15 mei was de laatste dag dat leraren een aanvraag voor de Lerarenbeurs konden indienen. Op 10 mei stond het aantal aanvragen op 5910. In het primair onderwijs zijn er 1759 aanvragen ingediend en in het voortgezet onderwijs 2608. Het mbo en hoger onderwijs kwamen tot 1o mei respectievelijk 807 en 619 aanvragen voor een Lerarenbeurs binnen. Daarnaast zijn er nog 117 aanvragen ‘nader te bepalen’. Het is mogelijk dat het aantal aanvragen nog stijgt, omdat de peildatum op 10 mei lag.
 
Op basis van de informatie over de tot nu ingediende aanvragen is het helaas nog niet mogelijk om aan te geven hoeveel herhaalaanvragen en hoeveel nieuwe aanvragen worden toegekend dit schooljaar, schrijft Slob. Dit wordt pas na 15 mei bekeken. Wel wordt verwacht dat er meer Lerarenbeurzen kunnen worden toegekend. Dit komt doordat er dit jaar een korting op het wettelijk collegegeld komt. De korting op het collegegeld zorgt ervoor dat het aangevraagde bedrag per beurs daalt. Hierdoor kunnen er dan waarschijnlijk meer aanvragen worden toegekend. Nu hebben leraren in de aanvragen waarschijnlijk nog het volledige wettelijke collegegeldbedrag ingevuld.
 
Door: Nationale Onderwijsgids