Schoolleidersrapport: opvang, onderwijs en zorg moeten meer samenwerken

Schoolleiders willen meer samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en jeugdzorg. Daarnaast zou de financiering eenduidiger gemaakt kunnen worden. Dat blijkt uit het rapport ‘Schoolleiders over de Toekomst’ dat gisteren werd overhandigd aan demissionair onderwijsminister Slob. Dit meldt Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). 

De toekomstagenda benoemt drie actielijnen: Integratie door ‘ontschotting’, optimale handelingsruimte en toerusting schoolleiders.
 

Integratie

Op steeds meer plaatsen worden integrale kindcentra ontwikkeld (IKC’s) waarin onderwijs, kinderopvang en ook steeds vaker jeugdzorg en andere lokale partners samenwerken. Want integratie en inclusie dragen bij aan een optimale ontwikkeling van het kind, beseffen ook schoolleiders steeds meer. 
 

Handelingsruimte

De cruciale rol en positie van schoolleiders moet door overheid en schoolbesturen erkend worden. Vandaaruit moet een betere handelingsruimte voor schoolleiders gerealiseerd worden. 
 

Toerusting

Daarbij hebben schoolleiders meer toerusting nodig om hun taak naar behoren te vervullen, met bijbehorende tijd en budget. Leraren willen geen schoolleider worden als ze de hoge werkdruk zien en weten dat ze er financieel maar weinig op vooruit gaan.
 

Financiën

Uit de toekomstagenda komt de veelgehoorde klacht dat financieringsstromen gescheiden zijn en onvoldoende op elkaar aansluiten. Schoolleiders hebben te maken met een versnipperd en subsidiegedreven stelsel wat samen met de hoge regeldruk leidt tot een bovenmatig hoge administratieve lastendruk voor schoolleiders. Naast één ministerie zou het daarom goed zijn om één stelsel en één financiering te hebben. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids