Gemeente Groningen investeert miljoenen in kwaliteit schoolgebouwen

De gemeente Groningen investeert - via het integraal huisvestingsplan Onderwijs - de komende jaren miljoenen euro’s om de schoolgebouwen in de gemeente een stevige kwaliteitsimpuls te geven. Ook in Haren worden verschillende scholen aangepakt. Dit meldt de gemeente Groningen.

Volgens Carine Bloemhoff, wethouder onderwijs, levert een goede huisvesting een belangrijke bijdrage aan het geven van goed onderwijs: “Dit zorgt voor een prettig leer- en werkklimaat voor onze leerlingen en leerkrachten.”

Aan de eerste twee scholen, beiden in Haren, wordt al gewerkt: de verwachting is dat voor de Brinkschool in maart de architectenselectie wordt afgerond, en voor de Peter Petersenschool ligt een voorlopig ontwerp klaar. De Peter Petersenschool is met name in de afgelopen jaren fors in leerlingenaantallen gegroeid. Van aanvankelijk een school van 8 groepen is deze inmiddels uitgegroeid toe 13 groepen die niet meer in het huidige gebouw passen. Als alles volgens planning verloopt kan de bouw van de Peter Petersenschool in de tweede helft van 2021 beginnen.

Door: Nationale Onderwijsgids